Езиково обучение

  • Английска граматика и лексика
  • Руска граматика и лексика
  • Видео уроци за изучаване на английски и руски език

Ресурси по английска граматика и лексика

Описание Ресурси
Английска азбука с българско произношение на буквите. language learning
Таблица на английските времена, изучавани в 5-и клас. Таблицата съдържа обяснения за употребата на времената, характерни времеви изрази и примерни изречения. language learning
Таблица на английските времена, изучавани в 6-и клас. Таблицата съдържа обяснения за употребата на времената, характерни времеви изрази и примерни изречения. language learning
Таблица на английските времена, изучавани в 7-и клас. Таблицата съдържа обяснения за употребата на времената, характерни времеви изрази и примерни изречения. language learning
Таблица на английските времена за напреднали. Таблицата съдържа обяснения за употребата на времената, характерни времеви изрази и примерни изречения. language learning
Таблица с обяснения за употребата на модалния глагол CAN с примерни изречения. language learning
Тази таблица показва всички звуци (фонеми), които се употребяват в английския език. Всеки звук е обяснен чрез:

  • Символ от Международната фонетична азбука (IPA), както е използван във фонетичните транскрипции на съвременните речници по английски език.
  • Две английски думи, съдържащи конкретния звук. Буквите в italic показват къде се чува звукът.
  • Произношение на някои символи на български.
language learning

Ресурси по руска граматика и лексика

Описание Ресурси
Руска азбука с название на буквите. language learning
Таблица на руските гласни букви и звуци и правилата за тяхното произношение. language learning
Таблица на окончанията на руските падежи в ед. и мн. ч. заедно с присъщите за падежите въпроси, предлози, конструкции и най-употребявани глаголи. language learning
Окончания на руските прилагателни в ед. и мн. ч. и обяснение на различните видове прилагателни в руския език. language learning
Спрежение на руските глаголи в сегашно, минало и бъдеще време. language learning
Свършен и несвършен вид на руските глаголи и тяхната употреба. language learning
Таблица на руските глаголи за движение с представки и без представки. language learning
Повелително наклонение (императив) в руския език и правилата за неговото образуване. language learning

Често задавани въпроси към преподаватели по чуждоезиково обучение