Преводачески услуги

ПРЕВОДАЧЕСКИ УСЛУГИ

 • Писмени преводи
 • Редактиране на текст
 • Коректура
 • Субтитриране
 • Терминологично проучване

ПРЕДЛАГАНИ ПРЕДИМСТВА

 • Професионална компетентност (преводаческа компетентност, езикова и редакторска компетентност по отношение на езика на оригинала и на езика на превода, компетентност свързана с изследване, събиране и обработване на информация, компетентност свързана с културата и техническа компетентност)
 • Бързи и качествени услуги по отношение на превода, редакцията, коректурата
 • Висококачествени преводи (проверени и редактирани), вярно и точно предаващи стила и смисъла на изходния текст
 • Спазване на срокове и оправдаване очакванията на клиентите
 • Приемливи цени (в зависимост от проекта)

ЕЗИЦИ

 • български>английски
 • английски>български
 • български>руски
 • руски>български
 • руски>английски
 • испански>български
 • испански>английски

СФЕРИ НА КОМПЕТЕНТНОСТ И ПОЗНАНИЯ

Лингвистика, литература, образование и педагогика, развитие и партньорство на международни организации, европейско законодателство (по-специално, стратегии и политики на ЕС в областта на заетостта, социалните въпроси и социалното включване, лицата с увреждания и равните възможности), средства за масова информация: печатни медии (вестници и списания) и електронни медии (радио и ТВ канали, информационни агенции, интернет издания, блогове), социални науки, социология, киноизкуство и филмово изкуство, бизнес и търговски отношения (общо), бизнес кореспонденция, лична кореспонденция, уеб сайтове и интернет, ръководства за употреба и наръчници, кино и ТВ субтитри, реклама, сертификати, РР презентации.

ОПИТ СЪС СОФТУЕРНИ ПРОГРАМИ ЗА ПРЕВОД И СУБТИТРИ

 • Wordfast
 • SDL Trados Studio 2015
 • CafeTran Espresso
 • MemSource Cloud
 • Subtitle Workshop
 • Subtitle Edit

Често задавани въпроси към преводачи