ПРОФИЛ

Твърди се, че „изучаването на друг език е запознаване с нова култура“.

Моята страст за изучаване на езици се породи от ненаситното ми желание за знания, и с течение на годините тя беше подклаждана от пламенния ми копнеж да се запозная и да усвоя обичаите и вярванията, изкуството и литературата, начина на живот и начина на мислене на другите народи. Това обогати културните ми познания и допринесе за развитието на междуличностните ми отношения и опит.

Кариерата ми като учител и преводач също произтече от любовта ми към изучаването на езици. Благодарение на отличната академична подготовка, която получих по изучаване на английска и руска филология и испански език, и в следствие на работата ми като фирмен преводач на материали и документи от различни области (над 10 години) и/или преводач и коректор на хонорар за консултантска фирма, доставчици на социални услуги, фирми за превод и локализация, и преводачески агенции, придобих богат опит в:

  • Превода и редакцията на текстове, включващи вътрешнофирмена документация; финансови документи; правни договори и доклади; образователни, медицински и технически материали; съдържание на уеб сайтове и уеб страници; проекти; брошури и рекламни материали; текстове, свързани с международни и национални конференции, форуми, семинари, и работни срещи на местно, национално и европейско ниво, като PP презентации, видео презентации, дневен ред на заседания, програми, протоколи от срещи, набор от инструменти, методически ръководства и т.н.
  • Превода, редакцията и коректурата на онлайн новини от и на английски и български език
  • Превода и редакцията на текстове, свързани с развитието и партньорството на международни организации, европейското законодателство (по-специално, стратегии и политики на ЕС в областта на заетостта, социалните въпроси и социалното включване, лицата с увреждания и равните възможности, Конвенцията на ООН)
  • Извършването на превод, субтитри и таймкодиране на ТВ програми, реклами, документални филми и ТВ сериали
  • Езиковото обучение по английски и руски език на учащи, както и на служители на фирми и квалифицирани кадри, които търсят добро владеене на английски и руски език (като сертифициран преподавател и по двата езика)


За себе си мога да кажа, че съм усърдна и отговорна в работата си, наясно съм с необходимостта от съобразяване със съществуващото разнообразие и мултикултурни аспекти при превода от един език на друг, бързо схващам нови идеи и концепции, и умея да намирам иновативни и креативни решения при превода на трудни текстове и лингвистични предизвикателства, като например езиковата или културна „непреводимост“. Мога да работя добре по собствена инициатива, имам усет към детайлите, и при необходимост мога да проявя нужната мотивация за изпълнение на поетите ангажименти  в най-кратки срокове.

ОБРАЗОВАНИЕ И ОБУЧЕНИЕ

2012—2014 ВТУ „Св. Св. Кирил и Методий“

ОКС магистър. Специалност: Английска филология. Британистика и ирландистика.

Професионална квалификация: Филолог по английски език.

2007—2012 Шуменски Университет „Константин Преславски“

ОКС бакалавър. Основна специалност: Английска филология.

Професионална квалификация: Филолог и учител по английски език и литература.
ОКС бакалавър. Втора специалност: Приложна лингвистика с английски и руски език.
Професионална квалификация: Преводач по английски език. Преводач и учител по руски език и литература.

2002—2007 IV Езикова гимназия „Фредерик Жолио – Кюри“ Варна

Основни предмети: Испански език, испанска литература и философия

Сертификат за положени изпити по испански език в съответствие с държавните образователни изисквания за учебно съдържание – трето равнище