Боли да живея

Боли да живея,
боли да простя,
боли да обичам,
когато кървя
от рани дълбоки,
пробити с дула,
от думи жестоки
и подли дела.
Защо да живея,
когато боли,
любов да пилея
за черни души?

„Душа не живее
без да кърви;
сърце не обича
без да прости!“

Всички стихотворения на сайта са авторски творби на Лина Никол.
Всяко публикуване и разпространение на стихотворенията или част от тях, както и всяка форма на комерсиалното им използване без съгласието на автора е нарушение на авторските права.