Душа без любов

Душата без любов е като цвете,
копнеещо за капчица вода;
като земята, зажадняла лете
за свежата прохлада на дъжда.

Душата без любов е като сянка
безплътна, сивееща, сама;
и като звън на сребърна камбанка,
утихнал във глуха тишина.

Ръка грижлива, нежно, с ласка
цветето с вода ще напои;
земята суха, без окраска,
щедър облак с дъжд ще разведри.

Сянката ще срещне друга сянка
– няма да са повече сами
и в тяхна чест, сребърна камбанка
весело и дълго ще звъни.

Всички стихотворения на сайта са авторски творби на Лина Никол.
Всяко публикуване и разпространение на стихотворенията или част от тях, както и всяка форма на комерсиалното им използване без съгласието на автора е нарушение на авторските права.