Искам

Искам обич, не сълзи;
искам вярност, не лъжи;
искам мир, а не кавга;
радост светла, не тъга.

Искам рамо, не ритник;
блага дума, не критик;
искам порив да летя,
не без вяра да пълзя.

Казваш „искам“… Първо дай,
но помни и не желай,
да получиш във отплата –
що е дар, а не заплата.

Всички стихотворения на сайта са авторски творби на Лина Никол.
Всяко публикуване и разпространение на стихотворенията или част от тях, както и всяка форма на комерсиалното им използване без съгласието на автора е нарушение на авторските права.