Майчина обич

Майчината обич в добрите ти очи
Е радост и утеха през всичките ми дни;
Прегръдката ти топла е слънчеви лъчи
Огрели ме грижовно във сенчести тъми.

Гласът ти – блага ласка погалва моя слух
„Обичам те“ когато изричаш с нежен дъх;
С подкрепа ти вярна политам като пух,
Възторжена и смела към нов, победен връх.

Всички стихотворения на сайта са авторски творби на Лина Никол.
Всяко публикуване и разпространение на стихотворенията или част от тях, както и всяка форма на комерсиалното им използване без съгласието на автора е нарушение на авторските права.