Младо вино

Младо вино,
буйно, руйно.
Заиграва, закипява,
умовете заслепява.

Първа младост,
сладост, радост.
Кръв гореща,
страх не среща.

Старо вино,
гладко, сладко.
Натъжава, огорчава,
и приспива до забрава.

Старост бяла,
мъдра, зряла.
Кръв застива
в мир почива.

Всички стихотворения на сайта са авторски творби на Лина Никол.
Всяко публикуване и разпространение на стихотворенията или част от тях, както и всяка форма на комерсиалното им използване без съгласието на автора е нарушение на авторските права.