Не обръщай поглед назад

Не обръщай поглед назад,
Не тъгувай за старите рани,
Усмихни се и пролетен цвят
Ще разцъфне във твоите длани.

Ще огрее света с обичта,
Притаила се в погледа морен,
Ще политне на птичи крила,
Към простора далечен и волен.

Ще се върне при теб във букет,
От блестящи, красиви звезди.
И на всяка ще пише „Привет”
От изпълнени твои мечти.

Всички стихотворения на сайта са авторски творби на Лина Никол.
Всяко публикуване и разпространение на стихотворенията или част от тях, както и всяка форма на комерсиалното им използване без съгласието на автора е нарушение на авторските права.