Очи в очи

Очи студени,
без капка жал,
нанасят рани
като кинжал.
Студът убива
невинността –
цена горчива
за любовта.

Сълзи горещи,
без звук текат,
самотни свещи,
в нощта горят.
Сърце смълчано
сред пепелта,
жадува страстно
за любовта.

Очи се срещат
в безкраен миг,
без думи шепнат
на свой език.
Души се сливат
в една съдба
и брод откриват
към любовта.

Всички стихотворения на сайта са авторски творби на Лина Никол.
Всяко публикуване и разпространение на стихотворенията или част от тях, както и всяка форма на комерсиалното им използване без съгласието на автора е нарушение на авторските права.