Поточе от любов

Душата ми в поточе се превръща,
щом мисълта за Теб я озари,
вълнува се и кротко Те прегръща,
с лазурни капки и бисерни искри.

Бълбука нежно и тихо Те зове,
със ромона на радостни сълзи,
да влееш в нея небесни дъждове
и водопад от сребърни води.

За да превърнеш поточето в река
– дълбока, чиста, пълноводна;
да претвориш пустинните места,
в градина свежа, плодородна.

И от душата ми – река щастлива,
потоци нови да потекат,
със песен синя, весело звънлива –
Твоята любов да възвестят.

Всички стихотворения на сайта са авторски творби на Лина Никол.
Всяко публикуване и разпространение на стихотворенията или част от тях, както и всяка форма на комерсиалното им използване без съгласието на автора е нарушение на авторските права.