Пред Голгота

Оголена пред истината страшна,
Душата ми измъчено мълчи,
Присъдата неистово ужасна,
Безпаметно в ушите ми звучи.

Отхвърлена, виновна, непозната,
Тая се плахо в погледа ти твърд.
Живот без теб?!… Жестока е цената,
И тежка като неизбежна смърт.

Разкаяна, отчаяна, и молеща,
Надежда търся в погледа любим…
Искрица нежност от обич негаснеща,
Припламва буйно в миг незабравим.

Обичано с любов неизтощима,
Сърцето ми с вълнение тупти
И радостта блажено несравнима,
Възторжено в душата ми трепти.

Всички стихотворения на сайта са авторски творби на Лина Никол.
Всяко публикуване и разпространение на стихотворенията или част от тях, както и всяка форма на комерсиалното им използване без съгласието на автора е нарушение на авторските права.