През степта

Под звездно лунното небе,
на фон от тъмно кадифе,
изпълнен с мощ и красота,
жребец препуска през степта.

Звезди в очите му блестят,
искри в копита му пламтят,
с развята грива, с огнен дъх,
прелита бързо като лъх.

Препуска див и окрилен,
от вятъра опиянен,
на безпределна свобода,
като владетел на нощта.

Прекрасен, горд, неуловим,
изчезва в облаци от дим.
Внезапно чува мъжки глас –
зов пълен с нежност и със власт.

Зовът се сблъсква със кръвта,
лудешки биеща в гръдта,
безкраен миг в копнеж, борба,
преплетен с избор и съдба.

Под бледосиньото небе,
на фон от свежи цветове,
изпълнен с обич към дома,
жребец препуска през степта.

Всички стихотворения на сайта са авторски творби на Лина Никол.
Всяко публикуване и разпространение на стихотворенията или част от тях, както и всяка форма на комерсиалното им използване без съгласието на автора е нарушение на авторските права.