Приятелски съвети I

Приятелю, животът е изкуство,
рисувано със разум и със чувство;
Забравиш ли да мислиш – оглупяваш,
забравиш ли да чувстваш – подивяваш.
Добре мисли преди да правиш нещо,
и чувствай с плам, но с мярка, не горещо.

Победата, приятелю, е ценна,
за някой друг, когато не е вредна;
Понякога да паднеш е по-смело,
отколкото да вириш гордо чèло.
Със дух смирен в живота преминавай,
но трябва ли, със мъдрост, побеждавай.

Приятелството, друже, е реално,
когато няма фалш и е лоялно;
Приятел някой дръзко се нарича,
в беда, обаче, бързо се отрича.
А ти бъди в дела и думи верен,
стани приятел не добър, а деен.

Любовта, приятелю, е вечна,
когато е свободна и сърдечна;
Обсебена – за дълго не остава,
неискрена – жестоко наранява.
Без „Да” на друг човек не се обричай,
наивно не, но искрено обичай.

Всички стихотворения на сайта са авторски творби на Лина Никол.
Всяко публикуване и разпространение на стихотворенията или част от тях, както и всяка форма на комерсиалното им използване без съгласието на автора е нарушение на авторските права.