Приятелски съвети II

Приятелю, годините летят,
Броиш ли ги, започват да пълзят.
Мислиш ли за време – побеляваш,
Живееш ли без време – разпиляваш.
Помни мига направил те щастлив,
И забрави деня отчаян и горчив.

Трудът, приятелю, е драг и лесен,
Когато е желан и вършен с песен.
Гони ли те мързел – обедняваш,
Работа ли гониш – пощуряваш.
Сърце и ум в делата си вплети,
Труда добър с почивка награди.

Бракът, приятелю, е смешна драма,
В която рядко веч’ играят двама.
Комици ли са – стигат до развод,
Трагици ли са – теглят цял живот.
Избирай мъдро брачния партньор,
търси другаря верен, не актьор.

Гневът, приятелю, е като лава,
Изригва яростно, изпепелява.
Избухне ли – без жал ранява,
Сдържиш ли го – те разболява.
Вулкан от чувства не клади,
Гнева с усмивка победи.

Смехът, приятелю, лекува рани,
С блага и светлина душата храни.
Смееш ли се често – казват че си луд
Мрачен ли пък ходиш – казват си надут.
Хората, не слушай, все ще си редят.
Ти се смей на воля – весел и сърцат.

Щастието, друже, е красив мираж,
Вика те, а бяга не веднъж и дваж.
Търсиш го далече – все го няма там,
Мислиш е до тебе – после пак си сам.
Погледни в сърцето, вътре чака то –
Истинско, безценно, свято и добро.

Всички стихотворения на сайта са авторски творби на Лина Никол.
Всяко публикуване и разпространение на стихотворенията или част от тях, както и всяка форма на комерсиалното им използване без съгласието на автора е нарушение на авторските права.