Щастлив

Богат е онзи, който дава
любов, надежди и мечти,
с усмивки слънчеви огрява
и топли бедните души.

Красив е онзи, който плаче
за болката на някой друг,
закриля малкото сираче
със смели думи и юмрук.

Добър е онзи, който може
обида всяка да прости,
за своя враг да каже: “Боже,
към него с милост погледни”.

Щастлив е онзи, който има
душа богата, ум красив,
ръка – добра, неуморима
да прави някой друг щастлив.

Всички стихотворения на сайта са авторски творби на Лина Никол.
Всяко публикуване и разпространение на стихотворенията или част от тях, както и всяка форма на комерсиалното им използване без съгласието на автора е нарушение на авторските права.