Свещ в тъмнината

Свещ запалена във мрака
на прозореца стои
и привлича в тъмнината
заблудените души.

Пеперуда лекокрила,
бледо пламъче съзря,
инстинктивно за закрила
тя към него полетя.

Но удари се в стъклото,
скрило пътя към свещта,
нарани си зле крилото,
падна тихо във нощта.

Светлолика, нежна, бяла
месечината изгря,
пеперудата примряла
със лъчите си огря.

Тя запърха плаха, лека,
с неуверени крила
и по лунната пътека
надалеко отлетя.

Всички стихотворения на сайта са авторски творби на Лина Никол.
Всяко публикуване и разпространение на стихотворенията или част от тях, както и всяка форма на комерсиалното им използване без съгласието на автора е нарушение на авторските права.