Утринна роса

Красива, утринна роса
се спусна леко над земята,
събуди полските цветя,
целуна с капчици тревата.

Реката синя освежи,
със нови краски от небето,
със перли нежни украси
градини цветни във селцето.

Света дари със ведрина
и после бавно се стопи,
с лъчи от ярка светлина
във облак бял се претвори.

Всички стихотворения на сайта са авторски творби на Лина Никол.
Всяко публикуване и разпространение на стихотворенията или част от тях, както и всяка форма на комерсиалното им използване без съгласието на автора е нарушение на авторските права.