Животът е песен крилата

Животът е песен крилата,
когато се пее с душа;
дори и невярно изпята,
вълнува и топли сърца.

Мечтите са вятър в платната,
на кораба с име съдба;
дори да не пори вълната,
щом плува ще стигне дома.

Приятел е дума позната,
но истинска само в беда;
без нея си сам на земята,
и губиш смеха в радостта.

Ще пееш, ще гониш мечтите,
живота ще гледаш със смях;
ще имаш приятел в бедите,
защото със теб ще съм в тях.

Всички стихотворения на сайта са авторски творби на Лина Никол.
Всяко публикуване и разпространение на стихотворенията или част от тях, както и всяка форма на комерсиалното им използване без съгласието на автора е нарушение на авторските права.